begin
            with qryComm do
            begin
                Close;
                SQL.Clear;
                if cbRepop.Checked then
                begin
                    SQL.Add('DELETE JY_Park_Card_Info WHERE 卡號 = ''' + lblPopCont.Caption + '''');
                    try
                        ExecSQL;
                    except
                        ;
                    end;
                end;
                qryCard.Close;
                qryCard.SQL.Clear;
                qryCard.SQL.Add('SELECT * FROM JY_Card_Infomation WHERE 卡號= ''' + lblPopCont.Caption + '''');
                qryCard.Open;
                qryCard.First;

                //ShowMessage(IntToStr(qryCard.RecordCount));
                pb.Max := qryCard.RecordCount;

                while not qryCard.Eof do
                begin
                    qryComm.Close;
                    qryComm.SQL.Clear;
                    qryComm.SQL.Add('INSERT JY_Park_Card_Info (卡號,用戶編號,收費類型,組號,有效期起日期,有效期止日期,時間A,時間A1,時間B,時間B1,時間C,時間C1,時間D,時間D1,卡內金額,卡類,車牌號碼,進出限制,安全級別,非時段收費,進出周時)');
                    qryComm.SQL.Add('VALUES (''' + qryCard.FieldByName('卡號').AsString + ''','''
                                + qryCard.FieldByName('持卡人編號').AsString+ ''','
                                + tt1 + ','
                                + qryCard.FieldByName('持卡人編號').AsString+ ','''
                                + DateToStr(dtppopf.Date) + ''','''
                                + DateToStr(dtppopt.Date) + ''','''
                                +  timeTostr(dtp_Ent_Timeslice1.Time)+ ''','''
                                +  timeTostr(dtp_Ent_Timeslice2.Time)+ ''','''
                                +  timeTostr(dtp_Ent_Timeslice3.Time)+ ''','''
                                +  timeTostr(dtp_Ent_Timeslice4.Time)+ ''','''
                                +  timeTostr(dtp_Ent_Timeslice5.Time)+ ''','''
                                +  timeTostr(dtp_Ent_Timeslice6.Time)+ ''','''
                                +  timeTostr(dtp_Ent_Timeslice7.Time)+ ''','''
                                +  timeTostr(dtp_Ent_Timeslice8.Time)+ ''','
                                + EditAcount.Text + ','''
                                + IntToStr(cmbCardType.ItemIndex + 1)+''','''
                                + ttsrt +''','''
                                + quanxian +''','''+ anquanjibi+''','''+sflxA +''','''+xingqi+''')');
                    try
                        qryComm.execsql;
                    except
                        ShowMessage('授權失敗,請確定該卡的授權信息是否已經存在!');
                        Exit;
                    end;
                    dm.WriteLog(qryCard.FieldByName('卡號').AsString,
                                '停車場','授權',now, fee, LocalUser.Name);
                    pb.Position := pb.Position + 1;
                    qryCard.Next;
                end;
            end;
        end;
    end;
    tvCardOwnerChange(nil, tvCardOwner.Selected);
    RefreshCard;
   // ShowMessage('注意:如果采用了主控制器,授權完畢后,請在”停車場服務器“軟件上對主控制器資料更新!');
    pb.Position := 0;

上海譽澄智能科技有限公司智能系統事業部 All rights reserved 地址:上海金沙江西路1075弄1號寫字樓  
電話: 021-59786133 18621810519(24小時)   郵箱:[email protected]  QQ:529131638 9223677 9603426 滬ICP備10219392號  

滬公網安備 31011402002854號

更多
吉林时时彩计划软件下载 短线操作股票推荐 甘肃快3预测号码 山西十一选五走势图前三 股票分析软件手机版 安徽福彩快三开奖结果 最近股市行情好吗 福建11选五奖金规则 万能看牌器 一码大公开王中王 浙江6+1篮球